top of page

Pokud si po dobré kávě a dezertu chcete udělat procházku po městě, určitě se běžte podívat na renesanční zámek, ojedinělý dřevěný kostelík, který byl do Blanska převezen až z Podkarpatské Rusi nebo jděte načerpat klidnou atmosféru do kostela sv. Martina.

Zámek Blansko

Zámek se nachází na místě původního gotického dvora, první zmínky o něm se objevují již ve 14. století. Svoji současnou renesanční podobu získal v 17. století. Zámek má čtyři křídla s vnitřním obdélníkovým nádvořím a pilířovými arkádami. V zámeckém parku se starými stromy jsou umístěny litinové sochy inspirované především obdobím antiky a renesance. V současné době je zámek sídlem městského muzea, jehož stálé expozice odrážejí tradici železářství a výroby umělecké litiny v Blansku. Zaujmou také historické interiéry a dokumentace k dějinám výzkumů v Moravském krasu.

Dřevěný kostel z Podkarpatské Rusi

Významnou památkou města Blanska je také dřevěný kostelík svaté Paraskivy z poloviny 17. století. Tento pravoslavný kostelík byl původně vystavěb na Podkarpatské Rusi a do Blanska byl převezen v roce 1936. Ikona světice i některé další ikony z původní výzdoby zůstaly zachovány jako doklad ukrajinského lidového umění. Kostelík představuje tzv. "sedmihradsko marmarošský" typ rusínských kostelíků, ovlivněný západoevropskou gotikou. Podle názoru některých odborníků se jedná o vůbec nejstarší kostelík tohoto typu na našem území.

Kostel svatého Martina

Barokní kostel sv. Martina leží na místě původního románského kostela, který zde byl založen už na začátku 12. století, současnou barokní podobu získal v 17. století. Starobylý zvon ve věži kostela patří k nejstarším zvonům na Moravě. Kostel je jedním z významných zastavení na evropské stezce svatého Martina „Via Sancti Martini“, která vede z maďarského Szombathely, kde se světec narodil do francouzského měst Tours, kde ho křesťané zvolili za biskupa. Fakt, že kostel v Blansku je součástí této stezky, dokládá symbolická bronzová šlépěj sv. Martina umístěná v lodi kostela.

bottom of page